ยื่นคำขอออนไลน์

สำหรับผู้ใช้ไฟ กฟน. สำหรับผู้ใช้ไฟ กฟภ.
เมื่อได้ทำสัญญาแล้ว

จดแจ้งยกเว้น

คู่มือ

                                                 

คําถามที่พบบ่อย

ไม่ได้ติดตั้งโปรแกรม Adobe Reader หรือบราวเซอร์ไม่รองรับการแสดงผล PDF คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ PDF